โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมสุขสันต์เทศกาลวันตรุษจีนสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน “วันตรุษจีน” วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ บริเวณอาคารเรียน 3 นักเรียนอนุบาลและมัธยมต้นร่วมกิจกรรมช่วงเช้า นักเรียนแผนกสองภาษาร่วมกิจกรรมช่วงสาย และนักเรียนแผนกสามัญรวมกิจกรรมภาคบ่าย 


กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้านพิธีการ ได้แก่ การกล่าวต้อนรับ การแสดงของนักเรียน 3 ชุด การมอบเกียรติบัตรการสอบ YCT และ SHK กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานศิลปะ เช่น การตัดกระดาษ การสร้างภาพด้วยเมล็ดพืช การเขียนพู่กันจีน ฐานของไหว้ ได้แก่ การไหว้ช่วงเช้า การไหว้ช่วงสาย การไหว้ช่วงบ่าย ฐานชิมขนม ฐานเกม นักเรียนระดับมัธยมปลายช่วยจัดกิจกรรมฐาน นักเรียนร่วมกิจกรรมฐานครบตามกำหนดจะได้รับรางวัลทั้งจากสถาบันขงจื่อฯและโรงเรียนความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”