โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์” วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเซต์ดอมินิโกซาวีโอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรจากสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อนักเรียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรม ได้แก่ การแสดงของนักเรียนดรุณากาญจนบุรี เช่น การร้องเพลงภาษาจีนพระจันทร์แทนใจ เพลงมั่วลีฮั่ว การแสดงรำจีนชมความงามของพระจันทร์ การอ่านบทกวี Shui diaogetou และการบรรเลงกู่เจิงของครูชาวจีน กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์  และการฝึกทำโคมไฟ ศิลปะตัดกระดาษ Jian Zhiความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมสุขสันต์เทศกาลวันตรุษจีน

การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1