การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1


ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)ดรุณากาญจนบุรีภายใต้การส่งเสริมของสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1
มีนักเรียนจากโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีและดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาเข้าทดสอบ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ ได้แก่  HSK ระดับ 1 จำนวน 32 คน HSK ระดับ 2 จำนวน 2 คน HSK ระดับ 3 จำนวน 5 คน  การสอบ  YCT ระดับ 1 จำนวน 92 คน YCT ระดับ 3 จำนวน 2 คน YCT ระดับ 4 จำนวน 2 คน    เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามลำดับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมสุขสันต์เทศกาลวันตรุษจีน

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”