ดรุณากาญจนบุรีศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)


สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลโดย Miss Wang Shangxue ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีโดย บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ สำหรับการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT) ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เมื่อวันที ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ Miss Wang Shangxue ให้ความรู้เรื่องทุนการศึกษาต่อประเทศจีน และการสอบภาษาจีน


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีพัฒนากระบวนการจัดกาเรียนการสอนภาษาจีนและการสอบวัดระดับภาษาจีน ปัจจุบันโรงเรียนจัดสอนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  และมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖  ทั้งนี้โรงเรียนพร้อมต้อนรับทุกสถาบัน และทุกคนเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาจีนที่ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมสุขสันต์เทศกาลวันตรุษจีน

การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”