บทความ

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมสุขสันต์เทศกาลวันตรุษจีน

รูปภาพ
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน “วันตรุษจีน” วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ บริเวณอาคารเรียน 3 นักเรียนอนุบาลและมัธยมต้นร่วมกิจกรรมช่วงเช้า นักเรียนแผนกสองภาษาร่วมกิจกรรมช่วงสาย และนักเรียนแผนกสามัญรวมกิจกรรมภาคบ่าย 

กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมด้านพิธีการ ได้แก่ การกล่าวต้อนรับ การแสดงของนักเรียน 3 ชุด การมอบเกียรติบัตรการสอบ YCT และ SHK กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานศิลปะ เช่น การตัดกระดาษ การสร้างภาพด้วยเมล็ดพืช การเขียนพู่กันจีน ฐานของไหว้ ได้แก่ การไหว้ช่วงเช้า การไหว้ช่วงสาย การไหว้ช่วงบ่าย ฐานชิมขนม ฐานเกม นักเรียนระดับมัธยมปลายช่วยจัดกิจกรรมฐาน นักเรียนร่วมกิจกรรมฐานครบตามกำหนดจะได้รับรางวัลทั้งจากสถาบันขงจื่อฯและโรงเรียน


สัมมนาพูดคุยกับนักเรียน แนวทางการเรียนการสอนภาษาจีน Summer camp ประเทศจีน

รูปภาพ
Miss Wang Shangxue ผ.อ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สัมมนาพูดคุยกับนักเรียน แนวทางการเรียนการสอนภาษาจีน Summer camp ประเทศจีน 

ประชุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( YCT, HSK ) สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

รูปภาพ
ประชุมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( YCT, HSK ) สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

ค่ายภาษาจีนสานฝัน ปันความรู้ PAT 7.4

รูปภาพ
ค่ายภาษาจีนสานฝัน ปันความรู้  PAT 7.4  วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 อบรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี


ขอบคุณรูปภาพจาก  Ruilin Lu และ หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1

รูปภาพ
ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)ดรุณากาญจนบุรีภายใต้การส่งเสริมของสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1
มีนักเรียนจากโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีและดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาเข้าทดสอบ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ ได้แก่  HSK ระดับ 1 จำนวน 32 คน HSK ระดับ 2 จำนวน 2 คน HSK ระดับ 3 จำนวน 5 คน  การสอบ  YCT ระดับ 1 จำนวน 92 คน YCT ระดับ 3 จำนวน 2 คน YCT ระดับ 4 จำนวน 2 คน    เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามลำดับ

เด็กดรุณากาญจนบุรีเตรียมสอบภาษาจีน HSKและYCT

รูปภาพ
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีส่งเสริมนักเรียนสอบความรู้ภาษาจีน ระดับ HSK และ YCT ณ ศูนย์สอบดรุณากาญจนบุรีนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 และระดับชั้นมัธยมเข้าสอบตามความพร้อมของนักเรียน การสอบครั้งนี้โรงเรียนหาทุนสนับสนุนการสอบ และจัดเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่เข้าสอบระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม วันละ 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คือ Mr.Zhang Rong Xiang

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นศูนย์สอบความรู้ภาษาจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”

รูปภาพ
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์” วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเซต์ดอมินิโกซาวีโอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรจากสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อนักเรียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรม ได้แก่ การแสดงของนักเรียนดรุณากาญจนบุรี เช่น การร้องเพลงภาษาจีนพระจันทร์แทนใจ เพลงมั่วลีฮั่ว การแสดงรำจีนชมความงามของพระจันทร์ การอ่านบทกวี Shui diaogetou และการบรรเลงกู่เจิงของครูชาวจีน กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์  และการฝึกทำโคมไฟ ศิลปะตัดกระดาษ Jian Zhi