บทความ

การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1

รูปภาพ
ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)ดรุณากาญจนบุรีภายใต้การส่งเสริมของสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1
มีนักเรียนจากโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีและดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาเข้าทดสอบ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบ ได้แก่  HSK ระดับ 1 จำนวน 32 คน HSK ระดับ 2 จำนวน 2 คน HSK ระดับ 3 จำนวน 5 คน  การสอบ  YCT ระดับ 1 จำนวน 92 คน YCT ระดับ 3 จำนวน 2 คน YCT ระดับ 4 จำนวน 2 คน    เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน และวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ตามลำดับ

เด็กดรุณากาญจนบุรีเตรียมสอบภาษาจีน HSKและYCT

รูปภาพ
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีส่งเสริมนักเรียนสอบความรู้ภาษาจีน ระดับ HSK และ YCT ณ ศูนย์สอบดรุณากาญจนบุรีนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 และระดับชั้นมัธยมเข้าสอบตามความพร้อมของนักเรียน การสอบครั้งนี้โรงเรียนหาทุนสนับสนุนการสอบ และจัดเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่เข้าสอบระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม วันละ 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คือ Mr.Zhang Rong Xiang

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นศูนย์สอบความรู้ภาษาจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”

รูปภาพ
โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์” วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเซต์ดอมินิโกซาวีโอ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรมโดยวิทยากรจากสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อนักเรียนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน กิจกรรม ได้แก่ การแสดงของนักเรียนดรุณากาญจนบุรี เช่น การร้องเพลงภาษาจีนพระจันทร์แทนใจ เพลงมั่วลีฮั่ว การแสดงรำจีนชมความงามของพระจันทร์ การอ่านบทกวี Shui diaogetou และการบรรเลงกู่เจิงของครูชาวจีน กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นมาของวันไหว้พระจันทร์  และการฝึกทำโคมไฟ ศิลปะตัดกระดาษ Jian Zhi


花好月圆团圆夜,桂花飘香传北碧 "กิจกรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี"

รูปภาพ
花好月圆团圆夜,桂花飘香传北碧 กิจกรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี,สถาบันเส้นทางสายไหมทางทะเล
蔡夏 许琛 海上丝路孔院 9月22日    
9月21日,海上丝路孔子学院在泰国北碧府达鲁纳学校(以下简称达鲁纳学校)举行了以“花好月圆”为主题的中秋节文化活动,这也是海上丝路孔院日活动之一。达鲁纳学校校长苏林博士(Dr.Surin Chanupagara)、副校长佩杉先生(Rev.Phaisan Joseph)、外语教务主任奥拉湾女士(Orawan Suksai)、海上丝路孔院中方代理院长王尚雪出席活动。

中秋快乐     此次“花好月圆”中秋节主题文化活动吸引了达鲁纳学校全校师生二百多人参与。活动在下午一点正式开始。本次中秋活动可谓是看点多多,节目表演精彩纷呈,古典韵味与现代气息交织,为各位师生送上了一份色香味俱全的中秋大餐。首先一首月亮代表我的心点燃了开场气氛,达鲁纳学校四年级学生普瓦那(Chompoonuch)的演唱十分精彩,中文发音字正腔圆,可以看出是经过长时间的汉语培训而练就的。

接下来,达鲁纳学校校长苏林博士(Dr.Surin Chanupagara)致欢迎词,他表示汉语已经成为一种国际化的语言,学生学习汉语可以开阔自己的视野。海上丝路孔子学院中方代理院长王尚雪也发表了讲话,她对达鲁纳校方的支持表示感谢,同时,王院长还为达鲁纳学校赠送了旗袍和汉服,希望学生在学习之余更多地了解中国的文化,体验中国特色文化活动。


รูปภาพ
ดรุณากาญจนบุรีศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT)


สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลโดย Miss Wang Shangxue ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีโดย บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ สำหรับการจัดตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน (HSK & YCT) ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี เมื่อวันที ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ Miss Wang Shangxue ให้ความรู้เรื่องทุนการศึกษาต่อประเทศจีน และการสอบภาษาจีน

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีพัฒนากระบวนการจัดกาเรียนการสอนภาษาจีนและการสอบวัดระดับภาษาจีน ปัจจุบันโรงเรียนจัดสอนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มัธยมศึกษาปีที่  ๑-๓  และมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๖  ทั้งนี้โรงเรียนพร้อมต้อนรับทุกสถาบัน และทุกคนเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาจีนที่ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป

รูปภาพ
กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างนักเรียนระดับประถม


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเซนต์ดอมินิโกซาวีโอ โดยครูสอนภาษาจีนโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมจัดกิจกรรม  กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน และความสนใจต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียน โรงเรียนจัดสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6


รูปภาพ
กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างนักเรียนระดับมัธยม


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๕.๓๐ น. โดย Miss Wang Shangxue และครูอาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโดยใช้ภาษาจีนพร้อมมอบหนังสือภาษาจีนและของที่ระลึกให้โรงเรียน

นักเรียนได้เรียนความเป็นมาของเทศกาล กิจกรรมสำคัญในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง และร่วมกิจกรรม เข่น การเรียนรู้ความเป็นมาและตอบคำถาม การทำขนมบ๊ะจ่าง การทำบุหงาดอกไม้หอม การร้องเพลงภาษาจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนของโรงเรียน