เด็กดรุณากาญจนบุรีเตรียมสอบภาษาจีน HSKและYCT


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีส่งเสริมนักเรียนสอบความรู้ภาษาจีน ระดับ HSK และ YCT ณ ศูนย์สอบดรุณากาญจนบุรีนักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 และระดับชั้นมัธยมเข้าสอบตามความพร้อมของนักเรียน การสอบครั้งนี้โรงเรียนหาทุนสนับสนุนการสอบ และจัดเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่เข้าสอบระหว่างวันที่ 24-31 ตุลาคม 2561 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม วันละ 1 ชั่วโมง โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คือ Mr.Zhang Rong Xiang


โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีเป็นศูนย์สอบความรู้ภาษาจีน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดกิจกรรมสุขสันต์เทศกาลวันตรุษจีน

การสอบ HSK และ YCT ทดสอบวัดระดับภาษาจีน ครั้งที่ 1

โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีจัดกิจกรรม “วันไหว้พระจันทร์”